Regulamentul Campaniei De ce iubești România

Prezentul Regulament stabilește modul de organizare a campaniei ” De ce iubești România” și de desemnare a participanților care vor primi donații în cadrul acesteia., derulată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (denumit în continuare DRP).

În cadrul campaniei ”De ce iubești România”, inițiată și derulată de DRP, pot participa numai români de pretutindeni (conform art.1 alin.2 din Legea nr.299/2007, republicată), pe care îi îndemnăm să spună de ce iubesc România, să interacționeze cu DRP, să stabilească, pentru uniidintre ei, un prim contact cu această instituție prin intermediul site-ului deceiubestiromania.ro/. Scopul campaniei este de stimulare a interesului românilor de pretutindeni pentru limba română, de întărire a legăturilor acestora cu România, de promovarea valorilor românești și de realizare a coeziunii în interiorul comunităților.

Persoanele care doresc să participe la campanie sunt invitate să înregistreze mesaje-text,fotografii sau clipuri video cu tema ”De ce iubești România” pe site-ul campaniei, respectivdeceiubestiromania.ro/, până la data de 1 martie 2024.

Românii de pretutindeni care doresc să publice mesaje-text, fotografii sau clipuri video trebuiesă se înregistreze în cadrul platformei, ca participanți, pentru a putea primi aprecieri.

Pentru a participa la campanie, persoanele înscrise vor fi de acord cu: Regulamentul campaniei,formularul de prelucrare și stocare a datelor personale și a condițiilor pentru dreptul de autor și, totodată, își vor da acordul în vederea prezentării documentelor necesare pentru predareatabletelor.

Din materialele încărcate de către participanți va fi facută câte o galerie, pentru fiecare categorie (mesaje-text, poze, video), care va putea fi distribuită de participanți pe platformelede social media.
Utilizatorii vor putea să aprecieze galeria (poză/comentariu/video) care le va plăcea cel maimult.

Materialele încărcate pentru participarea la Campanie vor avea următoarele caracteristici: - mesaj-text: maxim 2000 de caractere inclusiv spațiile;
- fotografie: dimensiunea maxim 3 Mb;
- video/videoclip rezolutie maxim 1920x1080, dimensiune maximă 50 Mb.

Materiale încărcate de către participanți vor fi aprobate de DRP înaintea publicării pe platforma Campaniei. DRP îți asumă selectarea materialelor, în conformitate cu Regulamentul campaniei și excluderea celor care pot fi considerate ofensatoare sau defăimătoare.
Mesajele-text, pozele și video-urile cu cele mai multe reacții (like-uri) înregistrate pe platformaCampaniei, vor primi din partea organizatorului o donație, constând într-o tabletă și un cardde memorie încărcat cu cărți în limba română. Donația se acordă conform prevederilor art.7lit. b) din Legea 321/2006, republicată și printr-o procedură/metodologie aprobată de DRP.

Campania și materialele înscrise în aceasta vor fi publicate pe canalele de comunicare propriiale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (site-ul oficial și platformele de socializare.)

Persoanele participante care vor primi donațiile din partea DRP trebuie să facă dovada următoarelor documente:
- actul de identitate și documentul care atestă domiciliul sau reședința în străinătate pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate sau

- actul de identitate și declarația de apartenență la spațiul cultural și identitar românesc, pentru etnicii care se recunosc de origine română din comunitățile istorice și din diaspora, dată conform dispozițiilor art.6 din Legea nr.299/2006, republicată
Declarația de apartenență la spațiul cultural și identitar românesc este necesară doar în cazul în care persoana desemnată nu face dovada faptulul că este cetățean român prin documentele menționate anterior.

La finalul Campaniei, DRP va desemna persoanele care vor primi donațiile, în funcție de numărul de aprecieri (like-uri) primit de fiecare mesaj-text, fotografie sau videoclip, și vacomunicarezultatele pe platforma deceiubestiromania.ro/, cât si pe site-ul DRP.

Tabletele care fac obiectul donațiilor se vor ridica de beneficiari, pe bază de proces-verbal de predare-primire, de la sediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din București,str. Muzeul Zambaccian nr.17, sector 1, sau prin altă modalitate, agreată de comun acord de părți.

Pentru această campanie sunt disponibile 9 tablete, câte 3 tablete pentru fiecare categorie )mesaj-text, foto, video). Astfel la fiecare categorie vor fi 3 participanți care vor primi câte o tabletă sub formă de donație. Un participant va putea primi o singură donație. Nu se admit contestații.